Loading

Arş.Gör.

Uğur UYĞUN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

İletişim

uguruygun@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 70 72

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Evaluation of Health Expenditures in Turkey and EU Countries: A Cluster Analysis - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.15 - pp.401 - 2020
2 Uğur Uyğun, Muhammed Emin Durmuş - Türkiye’deki Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi - ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - Vol.6 - pp.31 - 2020
3 Hamdi Furkan Günay, Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Fındık Üretimine Yönelik Mali Desteklerin Yeterlilik ve Çiftçi Memnuniyeti Yönünden Değerlendirilmesi - Sakarya İktisat Dergisi - Vol.9 - pp.299 - 2020
4 Uğur Uyğun, Hamdi Furkan Günay - 1975-2016 Dönemi İçin Türkiye’deki Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi - Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.1 - pp.78-87 - 2018
5 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: 1988-2014 - Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.3 - ISSN : 2149 - 8377 - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Evaluation of Education Expenditures in Turkey and EU Countries: Cluster Analysis - 2018
2 Muhammed Emin Durmuş, Uğur Uyğun - Türkiye ve Malezya Örneğinde İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme İle İlişkisi Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi - 2017
3 Furkan Beşel, Uğur Uyğun - The Relationship Between Economic Growth and Tourism Income The Case of Turkey - 2017
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Uğur Uyğun, Muhammed Emin Durmuş - Türkiye Örneğinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi - 2018
2 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Eğitim Harcamaları Bakımından Türkiye ve AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi: Kümeleme Analizi - 2018
3 Uğur Uyğun, Hamdi Furkan Günay - 1975-2016 Dönemi İçin Türkiye'deki Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi - 2018
4 Uğur Uyğun, Temel Gürdal - Türkiye'nin Vergi Gelirleri ve Bütçe Harcamalarının 1980-2017 Dönemi İçin Ekonometrik Analizi - 2018
5 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Sağlık Harcamaları Bakımından Türkiye ve AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi: Kümeleme Analizi - 2018
6 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - AB Ülkeleri ve Türkiye’deki Sosyal Devlet Harcamalarının Kümeleme Analiziyle Karşılaştırılması - 2017
7 Uğur Uyğun, Fatih Yardımccıoğlu - Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi 1988-2014 - 2017
8 Uğur Uyğun, Furkan Beşel - Türkiye’de Dış Borç Faiz Ödemesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 1970-2015 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi - 2017
9 Fatih YARDIMCIOĞLU, Uğur UYĞUN - Vergi Rekabetinin Türkiye'deki Gelir ve Kurumlar Vergisi Üzerindeki Etkisi - 2016
10 Temel Gürdal, Fatih Yardımcıoğlu, Furkan Beşel, Uğur Uyğun - “The Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth in Balkan Countries: Panel Cointegration Analyses (1995-2012)" - 2015
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Uğur Uyğun, Furkan Beşel - Interest Payment on External Debt and Economic Growth Nexus: Evidence from a Causality Analysis for Turkey - Cambridge Scholars Publishing - pp.129-145 - 2018
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Uğur Uyğun, Fatih Yardımcıoğlu - Eğitim Harcamaları Bakımından Türkiye ve AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi: Kümeleme Analizi - Ekin Yayınevi - pp.337-358 - 2018
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 Uğur Uyğun, Abdullah Talha Genç, Salih Ülev - Divergence Between Aspirations and Realities of Islamic Economics: A Political Economy Approach To Bridging The Divide - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.2 - pp.19 - 2016
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 K - SOBAG - Vol.12.591 TL - DOI : 2 - 118K413 - 2018
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 ICPESS 2017 BOSNIA - ECONOMIC STUDIES - 2017
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018-Venedik), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2018
2 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018-Niğde), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2018
3 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017-Bosna), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2017
4 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017-Ankara), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2017
5 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2016-İstanbul), Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2016 , www.icpess.org - 2016
6 International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF-İstanbul), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2016
7 International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF-Sakarya), Düzenleme Kurulu Üyeliği - 2015
MAKALELER
EVALUATION OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY AND EU COUNTRIES A CLUSTER ANALYSIS
1975-2016 Dönemi İçin Türkiye’deki Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi
Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi: 1988-2014
BİLDİRİLER
Türkiye’nin Vergi Gelirleri ve Bütçe Harcamalarının 1980-2017 Dönemi İçin Ekonometrik Analizi
Türkiye Örneğinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyümeİlişkisi: Nedensellik Analizi
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi
Türkiye ve Malezya Örneğinde İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme İle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
The Relationship Between Economic Growth and Tourism Income: The Case of Turkey
Türkiye’de Dış Borç Faiz Ödemesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2015 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi
Türkiye’xxde Dış Borç Faiz Ödemesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 1970-2015 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi